Čo je škapuliar?

Škapuliar je dar Panny Márie, skrze ktorého nás chce ochrániť, starať sa o nás a priviesť nás do neba. Čo je škapuliar? Škapuliar obsahuje dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením určitých symbolov. Škapuliar by mal byť posvätený kňazom alebo diakonom príslušnej rehole, ktorá udeľuje škapuliar. Nosí sa tak, že jedna jeho časť spočíva na pleciach a druhá na prsiach. Od roku 1910 pápež Pius X. povolil nahradenie plátenného škapuliara medailou. Člen(ka) bratstva je povinný(á) nosiť škapuliar po zvyšok života nepretržite vo dne i v noci a modliť sa denne predpísanú modlitbu. S nosením škapuliara sa spájajú určité výsady, predovšetkým ochrana Panny Márie pre dušu i telo počas života, jej pomoc v hodine smrti a veľa ďalších Božích milostí. Táto mimoriadna ochrana Matky Božej bola sľúbená nielen samým rehoľníkom, ale aj tým, ktorí sú duchovne spojení s rehoľníkmi.Škapuliar chráni v nešťastí a chráni nás pred pekelným ohňom. Mýlili by sme sa ak by sme v ňom videli zázračný prostriedok proti peklu alebo vstupenku do neba. Vyžadujú sa kresťanské čnosti a stála a posväcujúca milosť na duši. Škapuliar nikoho nezbavuje povinnosti bojovať proti hriechu. Kto by si to domýšľal, hrešil by a škapuliar by mu bol bezvýznamnou vonkajšou ozdobou. Tu platia slová sv. Bernarda:

„Prosím ťa, aby si svoje rehoľné rúcho ozdoboval(a) dobrými mravmi, tvoje rúcho je sväté, preto aj tvoje vnútro nech je sväté. Staraj sa, aby aj tvoje skutky boli sväté.“

sv. Bernard

Druhy škapuliarov

Responsive image
 1. Nosením škapuliara sa stáva každý členom karmelitánskej rehole, a tak sa stáva účastným všetkých modlitieb, pobožností, almužien, pôstov a iných duchovných pokladov rehole v celej Cirkvi.
 2. Každý člen stojí pod zvláštnou ochranou Matky Božej v zemských nehodách a nebezpečenstvách duše, keď zbožne nosieva toto mariánske rúcho (škapuliar).
 3. Nie menší úžitok plynie z mnohonásobných odpustkov, ktoré môžu prijať všetci členovia. Aj po smrti sa stávajú účastnými týchto pokladov, ak za svojho živobytia plnili členské povinnosti Bratstva. O tom svedčí aj 6 lekcia kňazského breviára, potvrdená pápežom Pavlom V. v roku 1612.

 4. Dozvedieť sa viac

Responsive image
Responsive image
Responsive image

„Uršuľa, buď dobrej mysle, daj pozor, čo ti povie môj i tvoj Ježiš, ktorého mám v náručí.“

Panna Mária
Dozvedieť sa viac

Responsive image
  Škapuliar je spojený s rehoľou Passionistov. Tradícia pasionistov tvrdí, že predtým, ako sv. Pavol z Kríža založil Kongregáciu pasionistov, mal mariánske zjavenie, počas ktorého dostal čierny rehoľný habit s odznakom na hrudi. Veriaci, ktorí sa chceli užšie spojiť s ich rádom dali otcovia pasionisti čierny škapuliar na počesť Kristovho umučenia.
  Dozvedieť sa viac

Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
  Škapuliar pochádzajúci z roku 1885. Je založený na úcte k Ježišovej Svätej Tvári. Tento škapuliar je tiež známy ako „Veronikia šatka“. Veronika je podľa tradície žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zostala odtlačená podoba Kristovej tváre.

  Dozvedieť sa viac

Responsive image
Responsive image

Responsive image
  Škapuliar má svoje korene v ráde Preblahoslavenej Milosrdnej Panny Márie (latinsky: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum), ktorý založil sv. Peter Nolasco v meste Barcelona, v tom čase v Kráľovstvo Aragónsko, na vykúpenie kresťanských zajatcov. Dozvedieť sa viac

Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image

5-násobný škapuliar

Všeobecne poznáme 5 rozličných škapuliarov, ktoré rozoznávame podľa ich farieb: hnedý, biely, čierny, belasý a červený. Bratstvá týchto škapuliarov sú samostatné ale sv. Stolica dovolila spojiť všetkých 5 škapuliarov a každý môže získať odpustky a milosti naraz zo všetkých piatich alebo len jedného škapuliara. Päťnásobný škapuliar je zostavený tak, že jedno na druhom sú poukladané ústrižky jednotlivých škapuliarov, stačí tiež jedna posvätená kovová medaila. Aj tento škapuliar musí byť posvätený kompetentným kňazom.

Povinnosti škapuliarskych členov

Nositeľom sv. škapuliara boli udelené mnohé odpustky, najmä ak nosia 5-násobný škapuliar. Na ich získanie stačí vzbudiť si denne úmysel:

„Prosím ťa, aby si svoje rehoľné rúcho ozdoboval(a) dobrými mravmi, tvoje rúcho je sväté, preto aj tvoje vnútro nech je sväté. Staraj sa, aby aj tvoje skutky boli sväté.“

a denne sa pomodliť Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu na úmysel Sv. Otca. Pre získanie plnomocných odpustkov treba prijať sv. sviatosti. O plnomocných odpustkoch (napr. na hlavné sviatky Pána a Panny Márie) ako i o neplnomocných sa každý dozvie podrobne, keď sa stane členom spolku sv. škapuliara. Obráťte sa na jednotlivých predstavených.

Na stiahnutie

Chceš mať po ruke informácie o škapuliarikoch? Stiahni si mini e-kniha do svojho smartfónu alebo počítača. Klikni na ikonku oblačika so šipkou a sťahovanie sa automaticky začne. Súbor je vo formáte PDF. Je nutné mať nainštalované na vašom zariadení Adobe Reader alebo iný program, ktorý podporuje otvorenie tohoto formátu.

počet stiahnutí

5865

e-kniha na stiahnutie