V roku 1903 bol tento škapuliar danný Sv. Piovi X. a veriacim. Tím, ktorí ho nosia boli udelené 300-dňové odpustky, tak často, ako prejavia zbožnú úctu pobozkaním škapuliara. Škapuliar je biely nie je na ňom predpísaný žiadny konkrétny obraz, škapuliare distribuované dominikánmi v Ríme majú obraz sv. Dominika kľačiaceho pred krížom na prednej strane a na zadnej strane obraz, kde bl. Reginald z Orleansu prijíma habyt z rúk Preblahoslavenej Panny Márie. Tak isto možu to byť čisto biele látky škapuliara prípadne s erbom Dominikánov.