s

Škapuliar je spojený s rehoľou Passionistov. Tradícia pasionistov tvrdí, že predtým, ako sv. Pavol z Kríža založil Kongregáciu pasionistov, mal mariánske zjavenie, počas ktorého dostal čierny rehoľný habit s odznakom na hrudi. Veriaci, ktorí sa chceli užšie spojiť s ich rádom dali otcovia pasionisti čierny škapuliar na počesť Kristovho umučenia.

Tento malý škapuliar má repliku odznaku pasionistov, čiže srdce s tromi klincami nad krížom, na ktorom je napísané "Jesu XPI Passio" a nižšie "sit semper in cordibus nostris". Škapuliar pozostáva z jednoducho malého segmentu čiernej látky, a na zadnej strane má obraz Ukrižovania Krista.