Tento škapuliar najčastejšie nosia votaristi a obláty patriaci do Rádu svätého Benedikta, môžu sa do neho začleniť aj iní, ktorí sú spojení s Rádom svätého Benedikta.

Predná strana má zvyčajne obraz sv. Benedikta, ale nie je potrebný žiadny obraz. Bratstvo a škapuliarstvo boli obdarené odpustkami v rokoch 1882 a 1883. Od roku 1950 môžu obláti Rádu svätého Benedikta, nosiť medailu sv. Benedikta namiesto škapuliaru sv. Benedikta.