Škapuliar má svoje korene v ráde Preblahoslavenej Milosrdnej Panny Márie (latinsky: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum), ktorý založil sv. Peter Nolasco v meste Barcelona, v tom čase v Kráľovstvo Aragónsko, na vykúpenie kresťanských zajatcov. Škapuliar je biely a na prednej strane je Aragónsky štít. Na zadnej Opačná strana nesie „A“ a „M“ pre Ave Maria. Dnes sa Škapuliar milosrdenstva používa na vykúpenie a vykúpenie duší od diabla. Odpustky pre bratstvo boli schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 1868. Po reformách Druhého vatikánskeho koncilu boli odpustky spojené so škapuliarom obnovené Apoštolskou penitenciáriou v roku 1967 a zahŕňajú úplné odpustky za obvyklých podmienok (t. j. osoba musí vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu akéhokoľvek druhu, dokonca aj všedného, musí vykonať dobrý skutok alebo sa pomodliť + musí spĺňať nasledujúce podmienky: svätá spoved (alebo byť v milosti posvacujúcej), prijať eucharistiu a pomodliť sa na úmysly sv. otca) na:


1. Deň zápisu
2. Dni nasledujúcich sviatkov:

Panny Mária milosrdenstva (24. septembra)
sv. Peter Nolasco (6. mája)
sv. Raymond Nonnatus (31. augusta)
sv. Peter Armengol (27. apríla)
svätá Mária de Cervellione (19. septembra)
sv. Serapion (14. novembra)
sv. Peter Pascual (6. december)