Čierny škapuliar darovala Sedembolestná pri zázračnom zjavení siedmim zbožným mužom na vrchu Senario (Florencia), keď na Veľký piatok 25. 3. 1239 rozjímali o umučení Pána. Povedala im:„Prijmite rúcho..., aby ste ako služobníci Máriini, rozjímajúc o utrpení môjho Syna a mojej bolesti, pracovali k svojmu zdokonaleniu a k posväteniu celého sveta, žeby ste tak mohli prijať raz korunu večného života“

Panna Mária

Založili rehoľu Služobníkov Máriiných čiže servitov, ktorú im schválil pápež Alexander V. v roku 1255. Bratstvo Sedembolestnej založil sv. Filip Benetius vo Florencii roku 1264. Čierny škapuliar členov bratstva nám pripomína bolesť Pána Ježiša a Panny Márie. Tento škapuliar by mal byť u nás rozšírený, keďže Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

Povinnosti škapuliarskych členov

Modliť sa 15 minút denne za rehoľu Služobníkov Máriiných (za servitov) a cirkev vrátane toho aspoň jeden Anjelsky pozdrav a jeden Zdravas Kráľovná a ak je možné, vykonať skutky milosrdenstva pre tých, ktorí trpia telesne/duchovne.