Biely škapuliar s červeným krížom pochádza od sv. Jána z Máthy. Keď slúžil sv. omšu v domácej kaplnke parížskeho arcibiskupa, zjavil sa mu anjel v bielom rúchu s červeno-belasým krížom na prsiach, ruky rozprestieral nad dvoma otrokmi. Z toho poznal, že jeho životným cieľom je vykupovať otrokov z moci neveriacich. Za pomoci sv. kňaza Felixa z Valois založil rehoľu najsvätejšej Trojice, čiže trinitárov na vykupovanie otrokov. Rehoľu a ich biely škapuliar s červeno-belasým krížom schválil pápež Inoces III. v roku 1198. Neskoršie bolo schválené aj Bratstvo trinitárov. Teraz je ich úlohou oslava Najsvätejšej Trojice a prispievanie na katolícke misie.