Škapuliar pochádzajúci z roku 1885. Je založený na úcte k Ježišovej Svätej Tvári. Tento škapuliar je tiež známy ako „Veronikia šatka“. Veronika je podľa tradície žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zostala odtlačená podoba Kristovej tváre. Škapuliar nesie obraz Svätej Tváre Ježiša a nosia ho členovia Archconfraternity Svätej tváre. Pápež Lev XIII. schválil škapuliar v roku 1885 a povýšil kňazov Svätej tváre na archconfraternitov. Nosenie tohto škapuliaru je jednoducho zbožnou praxou, bez akýchkoľvek špeciálnych odpustkov.