Zelený škapuliar je darom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre záchranu hriešnikov. Zverila nám ho Nebeská Matka prostredníctvom sestry Justíny Biskeyburu (Biskäjbürü) - dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v roku 1840. Sestra Justína sa narodila v r. 1817 vo Francúzsku. V rodine dostala dobrú kresťanskú výchovu. Boh mal s ňou veľké plány a ona pohotovo odpovedala na volanie milosti. Ako 22-ročná vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Tam sa jej viackrát zjavila Panna Mária. Po ukončení formácie bola sestra Justína poslaná do Blangy, kde vyučovala v tamojšej škole. Tam sa jej Panna Mária počas rozjímania 8. 9. 1840 znova zjavila. V pravej ruke držala svoje srdce celé v plameňoch a v ľavej ruke mala istý druh škapuliara - bol to obdĺžnikový kúsok zelenej látky. Na jednej strane bol obraz znázorňujúci Pannu Máriu, ako ju sestra videla aj v skutočnosti a na druhej strane videla srdce prebodnuté mečom, žiariace jasnými lúčmi, skvejúce sa ako slnko a priezračné ako krištáľ. Okolo srdca bol oválny nápis:

„Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti.“

V strede nápisu vyčnieval zo srdca zlatý kríž. Vnútorný hlas jej súčasne vysvetľoval:

„Tento znak má prostredníctvom dcér kresťanskej lásky prispieť k obráteniu hlavne neveriacich a pripraviť ich na dobrú smrť.“

Pri novom zjavení v r. 1846 Panna Mária upresnila:

„Tento škapuliar nie je ako ostatné... Stačí, keď kňaz posvätí škapuliar a potom ho niektorý hriešnik alebo neveriaci nosí, možno mu ho dať aj bez jeho vedomia do šiat, do postele alebo do izby. Nech sa denne pomodlia povzdych uvedený na škapuliari: „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti!“

Panna Mária

Ak sa osoba, ktorá nosí škapuliar, nemodlí túto modlitbu, má sa ju miesto nej pomodliť ten, kto jej ho dal. Ku škapuliaru sa viažu mnohé milosti, ktoré sú úmerné stupňu dôvery - to znázorňujú lúče rôznej veľkosti, vychádzajúce zo srdca Presvätej Panny. Len čo ľudia bližšie spoznali Zelený škapuliar, rýchlo sa rozšíril a mnohým dušiam sprostredkoval obrátenie a záchranu. Cirkevne ho schválil pápež Pius IX.

Povinnosti škapuliarskych členov

Nosiť škapuliar a denne sa pomodliť povzdych uvedený (ak sa ho nemodlí osoba ktorá ho nosí, môže sa modliť aj iná osoba, toto sa vzťahuje len k tomuto škapuliaru) na škapuliari

„Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti!“