Škapuliar najdrahšej krvi sa spája s "Arcibratstvom najdrahšej krvi". Prvé Bratstvá, ktoré si vytvorili osobitný cieľ uctievať Kristovu krv, vznikli v Španielsku. Arcibratstvo vďačí za svoj vznik Albertiniovi, ktorý bol vtedajším kňazom v San Nicola v Carcere v Ríme, kde sa od roku 1708 konali pobožnosti na počesť najdrahšej Krvi. Hlboko dojatý biedou spôsobenou Francúzskou revolúciou sa 8. decembra 1808 zjednotil do skupiny, ktorá bola ochotná často rozjímať o umučení a modliť sa za obrátenie hriešnikov, za potreby Cirkvi a za duše v očistci. Zložil pre nich „korunku najdrahšej Krvi“, ktorú mali recitovať počas jeho svätej omše. Bratstvo kánonicky zriadil Pius VII. prostredníctvom svojho kardinálskeho vikára 27. februára 1809 neskôr bolo povýšeného na arcibratstvo 26. septembra 1815. Pius IX. zvýšil privilégiá, 19. januára 1850 a 30. septembra 1852

Pre škapuliar je predpísané len to, aby bol z červenej látky. Škapuliar používaný v Ríme nesie na jednej časti znázornenie kalicha s predrahou krvou, ktorú uctievajú anjeli a na zadnej časti, je iba čistá červená látka.