Je veľmi podobný Červenému škapuliaru umučenia a bol schválený na žiadosť arcibiskupa z Marseille, Kongregáciiou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 1900.
Na prednej strane je obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tiež Nepoškvrneného Srdca Márie prebodnutého mečom. Druhýá strana má malý kríž červeného materiálu. Odpustky boli udelené za nosenie tohto škapuliaru v roku 1901 a zvýšené pápežom Piom X. v roku 1906. Škapuliar vďačí za svoj pôvod a rozšíril sa na Kongregáciu dcér Najsvätejšieho Srdca, založenú v Antverpách v roku 1873.