Škapuliar má svoje korene v Ráde bratov menších kapucínov spočiatku bol iba biely.Neskôr bol schválený pre Veronskú diecézu Kongregáciou obradov v roku 1880. V roku 1898 pápež Lev XIII. udelil kapucínom právo na požehnanie a obliekanie do tohto škapuliaru.

Vzhľadom na viaceré zdroje, farby môžu byť v kombinácii bielej, zlatej a fialovej. Na prednej strane škapuliaru je zobrazený svätý Jozef nesúci dieťa Ježiša s ľaľiou v ruke. Zadný strana obsahuje pápežské klúče, holubicu (symbolizujúcu Ducha Svätého) a kríž. Všetkým veriacim, ktorí ich nosia, boli udelené rôzne odpustky podľa dekrétu udeleného Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 8. júna 1893.