V Kostole sv. Márie Magdalény v Ríme je obraz Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá je osobitne uctievaná pod názvom Pomoc chorým. Tento obraz údajne namaľoval slávny dominikánsky maliar Fra Angelico. Pred ním sa pápež Pius V. údajne modlil za víťazstvo kresťanskej flotily počas bitky pri Lepante (1571). Tento obraz vnukol bratovi Ferdinandovi Vicarimu (z rádu svätého Camillusa de Lellisa) myšlienku o založenia bratstva pod vzývaním Panny Márie pre chudobných a chorých. Bratstvo bolo kanonicky postavené vo vyššie uvedenom kostole v roku 1860.

Škapuliar je čierny a predná strana má obraz vyššie uvedeného obrazu Panny Márie a pri nohách sv. Jozefa a sv. Camillusa, dvoch ďalších patrónov chorých a bratstva. Druhá strana má malý červený kríž. Odpustky boli udelené pápežmi Piom IX. a Levom XIII. v rokoch 1860 a 1883, naposledy ratifikované Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí 21. júla 1883.