Ctihodná mníška Uršula Benincasa v reholi oblátov v Neapole videla na Hromnice 1617 vo vytržení Pannu Máriu v bielom rúchu s belasým plášťom a s Ježiškom na rukách. Nebeská Kráľovná jej povedala:

„Uršuľa, buď dobrej mysle, daj pozor, čo ti povie môj i tvoj Ježiš, ktorého mám v náručí.“

Panna Mária

Ježiško jej oznámil:„Chcem, aby si postavila pustovňu, kde by žilo 33 panien odených ako moja matka.“

Ježiško

Spasiteľ jej sľúbil veľa milostí. Uršuľa ho hneď prosila, aby tie milosti udelil aj osobám žijúcim vo svete, ktoré budú nosiť belasý škapuliar a budú nežne milovať Nepoškvrnenú Pannu Máriu. Na dôkaz vyslyšania prosby videla vo vytržení veľké množstvo anjelov, ktorí roznášali po svete belasé škapuliare. Škapuliar schválil pápež Kliment X. v roku 1671. Kliment XI. v roku 1710 udelil nositeľom belasého škapuliara veľa odpustkov. Bratstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie začalo fungovať od roku 1894. Jeho cieľom je uctievať Nepoškvrnenú a modliť sa za obrátenie hriešnikov.